Welke check-up?

Een volledige check-up

Indien er sprake is van ondervoeding, is er een volledige check-up nodig. Wat te doen? Dit is van groot belang om het herstel en de terugkeer van een bevredigende gezondheidstoestand te bevorderen, en dit zorgt ervoor dat de autonomie in de dagelijkse handelingen terug kan gevonden worden.

Ook personen met risico op ondervoeding moeten zo snel mogelijk gescreend worden. Dit diagnostisch proces noemt nutritional assessment of nutritionele evaluatie.

Nutritionele toestand evalueren

De eerste doelstelling is om ondervoeding te detecteren en de voedingstoestand te beoordelen, met behulp van tools:

  • eenvoudig,
  • snel,
  • praktisch uit te voeren,
  • efficiënt,
  • redelijk in termen van taken voor het verplegend personeel.

In concrete termen neemt de screening de vorm aan van een beslissingsboom (zie hieronder), die het aanbevolen type voeding aangeeft of de noodzaak om een nieuwe afspraak te maken voor een verdere beoordeling om de begeleiding te bepalen. (1)

De Minimale Effectieve Dosis

MED

De Effectieve Minimale  Dosis(2,3) zorgt voor een verbeterde nutritionele toestand:

  • vermindering van het risico op gewichtsverlies
  • meer spiermassa (4)
  • betere levenskwaliteit en algemene gezondheidstoestand
(1) Waalse voedings-, gezondheids- en welzijnsplan voor de ouderen (PWNS-be), Rusthuizen gids, Question Santé vzw, 2012
(2) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hébuterne X et al. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in proteinenergy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011 Jun; 30(3):312–9.
(3) Milne AC, Potter J, Vivanti A et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk
from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr; 15;(2):CD003288.
(4) Fresubin® bevat eiwit. Eiwit draagt bij tot de groei en onderhoud van de spiermassa