Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt mei 2018)

Hieronder kunt u het privacybeleid van de Fresubin® website vinden. De website (www.fresubin.be) is eigendom van Fresenius Kabi nv/sa (“wij”, “ons”, “onze”).

 

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen u informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke informatie wij verzamelen en hoe die informatie wordt verwerkt.

 

De Fresubin website bevat links naar externe websites die niet onder onze privacyverklaring vallen. Lokale Fresubin®websites van dochterondernemingen van Fresenius Kabi kunnen ook andere privacyverklaringen bevatten. Uw bezoek aan dergelijke websites is onderworpen aan de respectievelijke privacyverklaring van deze website.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens

In geval van volgende situaties kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Door onze website te bezoeken

Zoals bij de meeste websites, verzamelen wij gegevens van uw bezoek aan onze website. Wij doen dit om de website te optimaliseren aan het apparaat dat u gebruikt en met al zijn functies of om uw voorkeuren voor uw huidige of toekomstige browsesessies op te slaan. De volgende internetprotocolgegevens worden routinematig verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites:

 • de naam van uw serviceprovider (IP-adres)
 • de website die u naar onze site heeft geleid
 • de bezochte pagina’s
 • het type van uw webbrowser, en
 • datum en duur van uw bezoek.

Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd verwerkt door de laatste drie cijfers te wissen. Op die manier zijn wij niet meer in staat om u direct als individu te identificeren. Wij zullen deze gegevens binnen een maand verwijderen.

Cookies

In sommige delen van onze website maken wij gebruik van cookies.

Wanneer u ons actief informatie verstrekt naar aanleiding van een verzoek of een vraag

Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren (deelname aan een wetenschappelijke manifestatie, online bestelling) of door contact op te nemen met Fresenius Kabi via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon of post. Bij de online formulieren vindt u op het formulier zelf het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als u een bestelling plaatst via onze website zal IDPhar BVBA volgende gegevens verwerken:

 • naam, voornaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • apotheek van uw keuze (voor gewenste levering)
 • keuze bestelling
 • eventuele aanvullende informatie in verband met uw bestelling

Als u zich inschrijft voor een wetenschappelijke manifestatie, zullen wij volgende gegevens verwerken:

 • achternaam, voornaam
 • e-mailadres
 • beroep
 • postcode verbonden aan de plaats van tewerkstelling
 • rijksregisternummer of riziv-nummer

Wij doen dit op basis van uw vooraf gegeven toestemming of, indien van toepassing, op basis van een wettelijke rechtvaardiging. Wij zullen de informatie niet gebruiken als basis om verder contact met u op te nemen, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 

Indien u contact met ons opneemt, zullen wij uw gegevens tot zes maanden na het afronden van uw verzoek bewaren, tenzij er andere wettelijke verplichtingen zijn. In geval van een bestelling bewaart IDPhar BVBA uw gegevens tot één jaar na de houdbaarheidsdatum van de producten. Voor deelname aan een wetenschappelijke manifestatie zal Fresenius Kabi uw gegevens 10 jaar ter beschikking houden van de bevoegde autoriteiten. De publicatie op het platform van betransparent.be zal gedurende 3 jaar toegankelijk zijn.

 

Gegevens die worden verstrekt via online formulieren worden verzameld met behulp van een beveiligde verbinding om persoonlijke informatie te beschermen tegen manipulatie of onbevoegde toegang. Graag wijzen wij u op het feit dat regulier e-mailverkeer onvoldoende veilig is.

 

Wij delen uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op in de cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door cloud service providers (Microsoft) en opgeslagen kunnen worden in Nederland en Ierland.Door het nemen van organisatorische en contractuele maatregelen, leggen wij onze providers op om soortgelijke gegevensbeschermingsmaatregelen te treffen.

Bij het invullen van het online bestelformulier verwerkt IDPhar BVBA uw gegevens. IDPhar BVBA is verantwoordelijk voor de levering van uw bestelling, waardoor de verwerking noodzakelijk is. U geeft onderaan het bestelformulier steeds expliciete toestemming, waardoor u akkoord gaat met het privacybeleid van Fresenius Kabi en de verwerking van uw gegevens door Fresenius Kabi en IDPhar BVBA.

 

Er is geen specifieke verdere doorgifte van uw gegevens naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) gepland, met uitzondering van uw aanvragen. Om uw aanvraag te kunnen afhandelen, zullen wij uw aanvraag, met inbegrip van uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt, doorsturen naar de contactpersoon van uw lokaal land. Indien een lokale contactpersoon zich in een derde land bevindt, zullen wij de gegevens overdragen op basis van uw toestemming.

 

Onze werknemers, externe agentschappen en IDPhar BVBA zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en privacy te respecteren.

 

Verzoeken, vragen en klachten

U kunt te allen tijde informatie opvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de herkomst en de ontvangers van uw gegevens en de doeleinden van de verwerking. U kunt ook informatie opvragen over de toegang tot uw gegevens, een kopie van uw gegevens opvragen, uw gegevens laten corrigeren en eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zolang dit niet nodig is voor de opslagdoeleinden in overeenstemming met andere wettelijke vereisten, of een klacht indienen. Wij zullen op elke klacht over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan onmiddellijk reageren en dit onderzoeken. U kunt uw verzoeken, vragen en/of klachten melden bij onze Local Data Protection Advisor via bene.compliance@fresenius-kabi.com.

U heeft het recht en de vrijheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken of uw persoonsgegevens te laten verwijderen; in dit geval kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Aanmeldingen kunnen te allen tijde worden geannuleerd.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in uw land/regio of bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien u zich zorgen maakt over de privacy bij de toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens, kunt u via onderstaande link het contactformulier invullen:

https://www.fresenius-kabi.com/nl-be/data-privacy-contact

 

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres:

 

© 2000 – 2018 Fresenius Kabi nv/sa

Fresenius Kabi nv/sa

T.a.v. Local Data Protection Advisor

Brandekensweg 9

2627 Schelle

België

Telefoon: 0032(0)3/880.50.12

E-mail: bene.compliance@fresenius-kabi.com

 

 

Fresenius Kabi AG

Functionaris voor gegevensbescherming

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Duitsland

E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com